FAIL (the browser should render some flash content, not this).

KURS dla kandydatów na DIAGNOSTĘ SAMOCHODOWEGO

Jesteśmy jedyną profesjonalną placówka w Małopolsce organizującą kurs dla kandydatów na diagnostę samochodowego.
Czas trwania kursu ok. 1,5 miesiąca
Cena kursu: 2700zł

W cenie kursu egzemplarz: VADEMECUM DIAGNOSTY+ PRZEWODNIK po przepisach prawnych oraz Poradnik + testy + CD o wartości 300 zł !

Proponowane dni zajęć teoretycznych: piątek, sobota.
Zajęcia praktyczne odbywają się na Naszej Stacji Kontroli Pojazdów.
Organem uprawnionym do przeprowadzania egzaminu państwowego jest Transportowy Dozór Techniczny. Ośrodek załatwia wszelkie formalności i dokumenty, które składane są w TDT w Warszawie.


Szczegółowy harmonogram kursu obejmuje:

1. Kurs podstawowy – w zakresie przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów. (54 godz. lekcyjne)

2. Szkolenie specjalistyczne – w zakresie przeprowadzania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h (9 godz. lekcyjnych)

3. Szkolenie specjalistyczne – w zakresie przeprowadzania dodatkowych badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych. (16 godz. lekcyjnych)

4. Szkolenie specjalistyczne – w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem. (14 godz. lekcyjnych)

5. Szkolenie specjalistyczne - w zakresie przeprowadzania badań technicznych związanych z:
- z pierwszym badaniem pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie.
- badaniem pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę o ile wymagają specjalistycznego badania oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę w dowodzie rejestracyjnym.
- badaniem pojazdów marki „SAM” co do zgodności z warunkami technicznymi
(24 godz. lekcyjnych)


Warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie wykształcenia:

1. Wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo

LUB

2. Średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów

LUB

3. Wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

LUB

4. Średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów

Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 606-685-474 lub (012) 656-48-37